تبلیغات چیست و برای چه انجام می شود

تبلیغات چیست و برای چه انجام می شود برای اینکه پیام خود را به مخاطب هدف برسانیم نیاز به رسانه ی تبلیغاتی داریم و انواع رسانه ها همچون تلویزیون ،رادیو ،انجام کارهای چاپی،استفاده از شبک های اجتماعی و … ...