پلاتر چیست

پلاتر چیست پلاترها دستگا چاپ است که می تواند تصاویر را در مقیاس های بزرگ پرینت بگیرید و برخی از کاربردهای آن در چاپ عکس های بزرگ، نقشه های معماری و چاپ بنرهای بزرگ و بیلبورد و … است .ما در این مقاله س...